Politica de confidențialitate

NE PASĂ DE CONFIDENȚIALITATEA DUMNEAVOASTRĂ

Librăria lui Andrei, inclusiv afiliații săi ("Librăria lui Andrei"), își asumă angajamentul de a respecta confidențialitatea şi de a se conforma cu prevederile legilor în vigoare în materie de protecția datelor şi confidențialitate. Prezenta politică de confidențialitate ("Politica") descrie modalitatea în care colectăm şi folosim datele cu caracter personal atunci când Librăria lui Andrei acționează în calitate de operator de date sau atunci când facem referire la aplicabilitatea prezentei Politici. "Datele cu caracter personal" înseamnă informații privitoare la dumneavoastră sau la altă persoană identificabilă.

Vă vom oferi informații suplimentare privind confidențialitatea care sunt specifice unui produs sau serviciu în Completările la prezenta Politică și alte notificări pe care le puteți vizualiza în timpul utilizării produselor sau serviciilor noastre. Dacă există vreo diferență între aceste notificări și prezenta Politică, notificările trebuie considerate prioritare.

Programele de software de pe dispozitivul dumneavoastră pot accesa informațiile dumneavoastră. Produsele și serviciile noastre pot conține linkuri sau pot fi încorporate în site-urile web și serviciile altor companii care au politici de confidențialitate proprii. Acolo unde produsele sau serviciile noastre sunt încorporate în produsele și serviciile clienților noștri, le solicităm clienților noștri să vă furnizeze transparența necesară. Aceasta poate include legături către prezenta Politică și Completările relevante sau furnizarea de transparență în notificări integrate și încorporate care ne identifică drept furnizor sau operator de servicii.

Dacă nu sunteți de acord cu prezenta Politică, nu folosiți produsele și serviciile noastre sau nu puneți la dispoziția Librăriei lui Andrei datele dumneavoastră cu caracter personal.

Ce informații colectăm?

Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau alte informații atunci când cumpărați, utilizați sau vă înregistrați ca utilizator al produselor și serviciilor noastre, participați la campanii sau la activități de cercetare sau interacționați cu noi în orice alt mod. Acestea includ următoarele categorii:

Activarea produselor și serviciilor

Produsele și serviciile Librăria lui Andrei pot necesita activarea electronică, atunci când dispozitivul dumneavoastră, tipul de aplicație și identificatorii unici ai dispozitivului, aplicației, rețelei și abonamentului se trimit către Librăria lui Andrei.

Utilizarea produselor și serviciilor

Atunci când accesați serviciile noastre online, serverele noastre web creează în mod automat înregistrări ale vizitei dumneavoastră. Aceste înregistrări includ, de obicei, adrese IP, numărul de accesări, site-uri de la care v-ați conectat, paginile pe care le vizitați, linkurile și funcțiile folosite, conținutul pe care l-ați consultat sau solicitat, tipul browserului sau al aplicației, limba și alte asemenea informații. Consultați, de asemenea și Politica privind modulele cookie.

Aplicațiile noastre pot contacta serverele noastre periodic, de exemplu pentru a verifica existența unor versiuni actualizate sau pentru a ne trimite informații referitoare la utilizarea serviciului. În plus, vă putem invita să vă înscrieți la îmbunătățirea voluntară a produselor și serviciilor sau la programele de cercetare unde se colectează informații detaliate. Consultați Completările la prezenta Politică pentru mai multe detalii.

Informații pe care ni le comunicați dumneavoastră

Atunci când vă creați un cont, faceți o achiziție, solicitați servicii, participați la cercetări sau campanii sau interacționați cu noi în orice alt mod, vă putem solicita informații precum numele dumneavoastră, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa, numele de utilizator și parolele, feedbackul oferit, informații privind dispozitivele dumneavoastră, vârsta, sexul și limba, numărul contului bancar, detalii ale cardului de credit și alte asemenea informații financiare.
De asemenea, păstrăm înregistrări ale consimțământului dumneavoastră, preferințelor și setărilor referitoare la, de exemplu, datele de localizare, marketing și comunicarea datelor cu caracter personal.

Tranzacțiile derulate cu noi

Păstrăm înregistrări ale achizițiilor dumneavoastră, descărcărilor, conținutului pe care ni l-ați pus la dispoziție, cererilor adresate de dumneavoastră, contractelor încheiate de dumneavoastră cu Librăria lui Andrei, produselor și serviciilor care v-au fost furnizate, detaliilor privind plata și livrarea, contactelor și comunicărilor dumneavoastră și ale altor interacțiuni cu noi. Avem posibilitatea, în conformitate cu legislația în vigoare, să înregistrăm comunicarea dumneavoastră cu serviciul de asistență clienți sau cu alte puncte de contact de acest fel.

Date de poziționare și de localizare

Serviciile bazate pe localizare stabilesc locația utilizând satelitul, telefonul mobil, Wi-Fi, Bluetooth Low Energy ("BLE") sau alte metode de poziționare bazate pe rețea. Aceste tehnologii pot presupune transmiterea datelor dumneavoastră de localizare și a dispozitivului unic și telefonului mobil, Wi-Fi, Bluetooth sau a altor identificatori de rețea către Librăria lui Andrei. Produsele noastre pot funcționa pe multiple platforme, aplicații și servicii, care, la rândul lor, pot colecta datele dumneavoastră. Nu folosim aceste informații să vă identificăm personal fără consimțământul dumneavoastră.

Când utilizați serviciile și funcțiile noastre bazate pe localizare, de exemplu căutarea bazată pe localizare, navigarea și dirijarea sau solicitați date privitoare la hartă, datele dumneavoastră de localizare sunt trimise către Librăria lui Andrei în scopul de a asigura transmiterea către dumneavoastră a unui conținut adecvat care poate, de asemenea, să includă și publicitate bazată pe localizare.

Informații furnizate de parteneri

Obținem informații de la parteneri din domeniu și dintr-o varietate de alte surse, inclusiv din surse disponibile public cum ar fi registre ale comerțului. Le solicităm acestor surse să se conformeze cu legile în vigoare în materie de colectarea și transferul datelor către noi, inclusiv să se asigure că există baza legală pentru transferul sau anonimizarea datelor în conformitate cu legile în vigoare înaintea de divulgarea datelor către noi.

De ce prelucrăm datele cu caracter personal?

Librăria lui Andrei poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri. Unul sau mai multe scopuri se pot aplica simultan.

Furnizarea de produse și servicii

Putem folosi datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă furniza produsele și serviciile noastre, pentru a vă prelucra solicitările sau în alte scopuri, după cum acest lucru poate fi necesar în vederea executării contractului încheiat între dumneavoastră și Librăria lui Andrei, pentru a asigura funcționalitatea și securitatea produselor și serviciilor noastre, pentru a stabili identitatea dumneavoastră, precum și pentru a împiedica și investiga cazurile de fraudă și alte cazuri de utilizare necorespunzătoare.

Conturi

Unele servicii pot necesita un cont pentru a vă ajuta să administrați conținutul și preferințele dumneavoastră. În funcție de serviciu, crearea unui cont poate fi obligatorie sau voluntară. Crearea unui cont vă obligă să ne furnizați datele dumneavoastră de contact de bază, precum numele, adresa de e-mail, țara de reședință și data nașterii. Aveți, de asemenea, posibilitatea de a ne furniza voluntar mai multe informații despre dumneavoastră în timpul creării unui profil, precum o fotografie sau un avatar ales de dumneavoastră.

 

Dezvoltarea și gestionarea produselor și serviciilor

Putem folosi datele dumneavoastră cu caracter personal pentru dezvoltarea și gestionarea produselor noastre, serviciilor, serviciului de asistență clienți, vânzărilor și activităților de marketing. Putem combina datele cu caracter personal colectate în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a unui anumit produs și/sau serviciu Librăria lui Andrei cu alte date cu caracter personal pe care este posibil să le deținem în legătură cu dumneavoastră, cu excepția cazurilor în care aceste date cu caracter personal au fost colectate într-un scop în care scopul original este incompatibil cu scopul prezent.

Comunicarea cu dumneavoastră

Putem utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul de a comunica cu dumneavoastră, de exemplu pentru a vă informa că serviciile noastre s-au schimbat sau pentru a vă trimite mesaje de alertă și alte asemenea notificări cu privire la produsele și/sau serviciile noastre și pentru a vă contacta în scopuri legate de asistare clienți.

Marketing, publicitate și recomandări

Putem să vă contactăm pentru a vă informa despre noi produse, servicii sau promoții pe care le putem oferi și pentru a desfășura cercetări de piață atunci când avem consimțământul dumneavoastră sau când este permis în alt mod. Putem să vă folosim datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul de a personaliza oferta noastră și de a vă pune la dispoziție servicii mai bine adaptate la nevoile dumneavoastră, de exemplu, de a face recomandări și de a publica un conținut și mesaje publicitare personalizate în cadrul serviciilor noastre. Aceasta poate include afișarea conținutului Librăria lui Andrei și al terților.

În baza cărui temei juridic prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Temeiul juridic în baza căruia prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal depinde de scopul prelucrării și poate să varieze conform descrierii din Completarea aplicabilă produsului sau serviciului pe care îl utilizați. În general, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în baza următoarelor temeiuri juridice:

Executarea unui contract cu dumneavoastră

Prelucrăm datele dumneavoastră personale pentru a ne executa obligațiile conform Termenilor serviciului aplicabili produsului sau serviciului pe care îl utilizați furnizat de noi sau de clienții noștri. Termenii serviciului nostru sunt disponibili la https://legal.here.com/terms.

Consimțământul dumneavoastră

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal dacă ați consimțit cu activitatea de prelucrare. Puteți să revocați oricând consimțământul. Acest lucru ne va împiedica să prelucrăm ulterior datele dumneavoastră cu caracter personal în baza consimțământului dumneavoastră, dar nu va afecta legalitatea prelucrării în baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Unele dintre caracteristicile produselor și serviciilor noastre pot fi disponibile numai pe bază de consimțământ.

Obligații juridice

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal la nevoie pentru a ne conforma cu legile și reglementările.

Interese legitime

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru  a ne promova interesele legitime, precum în legătură cu gestionarea, dezvoltarea, testarea, securizarea și, în condiții limitate, marketingul, publicitatea și formularea de recomandări privind produsele și serviciile noastre. Orice astfel de prelucrare este efectuată cu condiția luării unor măsuri adecvate pentru protecția drepturilor și libertăților dumneavoastră fundamentale în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal și, în orice caz, vor fi supuse restricțiilor prevăzute în această Politică. Informații sau specificații suplimentare ale intereselor noastre legitime pot fi furnizate în Completări aplicabile produsului sau serviciului. 

 Cât timp reținem datele dumneavoastră cu caracter personal?

Încercăm să nu colectăm decât date cu caracter personal care sunt necesare scopului în care sunt colectate și să nu reținem aceste date mai mult decât este necesar în acest scop. Durata reținerii datelor cu caracter personal și criteriile pentru determinarea acestei durate depind de natura datelor cu caracter personal și de scopul pentru care au fost furnizate. De exemplu, datele dumneavoastră cu caracter personal aferente gestionării contului dumneavoastră (ca numele, adresa de e-mail și conținutul și preferințele contului) sunt menținute cât timp sunt reținute de dumneavoastră în cadrul contului dumneavoastră. Alte date, precum evidențele activității dumneavoastră în cadrul aplicației, sunt menținute în mod obișnuit doar pentru o scurtă perioadă înainte de a fi anonimizate sau pseudonimizate. Informații suplimentare pot fi furnizate în Completarea aplicabilă produsului sau serviciului pe care îl utilizați. Puteți contacta Biroul de confidențialitate Librăria lui Andrei la office@librarialuiandrei.de pentru a obține informații suplimentare despre reținerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal?

Nu vindem, nu închiriem și nu dezvăluim în alt mod datele dumneavoastră cu caracter personal către terți, decât în cazurile indicate mai jos.

Consimțământul dumneavoastră și serviciile de socializare

Putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal dacă avem consimțământul dumneavoastră în această privință. Anumite servicii vă pot permite să comunicați datele dumneavoastră cu caracter personal altor utilizatori ai serviciului sau altor servicii și utilizatori ai acestora. Vă rugăm să apreciați bine înainte de a vă dezvălui orice date cu caracter personal sau alte informații care ar putea deveni accesibile pentru alți utilizatori.

Societățile Librăria lui Andrei și terți autorizați

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi comunicate societăților Librăria lui Andrei sau terților autorizați care prelucrează date cu caracter personal pentru Librăria lui Andrei în scopurile descrise în prezenta Politică. Acestea pot include, de exemplu, facturare prin intermediul furnizorului de servicii de rețea pe care îl utilizați sau alte scopuri, cum ar fi, livrarea produselor pe care le cumpărați, furnizarea de servicii inclusiv servicii de asistență clienți, administrarea și analizarea datelor privind consumatorii, verificările privind solvabilitatea, realizarea de studii de piață și derularea campaniilor de marketing și a altor campanii de acest fel. Atunci când cumpărați de la noi un produs Librăria lui Andrei care este comercializat împreună cu un plan oferit de un furnizor de servicii de rețea, este posibil să fie necesar schimbul de informații între Librăria lui Andrei și furnizorul dumneavoastră de servicii de rețea în scopul de a asigura furnizarea serviciului respectiv.

Putem derula campanii de comunicare de marketing și alte tipuri de campanii de comunicare în colaborare cu partenerii noștri, de exemplu cu operatorul dumneavoastră de telefonie mobilă. În scopul de a evita repetarea anumitor campanii de comunicare sau realizarea unor campanii de comunicare nenecesare, precum și pentru a adapta mesajul acestora la dumneavoastră, este posibil să fie necesară o comparare a informațiilor colectate de Librăria lui Andrei cu informațiile colectate de partenerul său, în măsura în care acest lucru este permis de lege.

Acești terți autorizați nu vor putea utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în niciun alt scop. Îi obligăm prin contract, le cerem să acționeze în conformitate cu prevederile prezentei Politici și să utilizeze măsurile de securitate corespunzătoare pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal.

Transferul internațional al datelor cu caracter personal

Produsele și serviciile noastre pot fi furnizate prin utilizarea unor resurse și servere situate în diferite țări din lume. Astfel, este posibil ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie transferate în străinătate, peste hotarele țării în care utilizați serviciile noastre, inclusiv către țări din afara Spațiului Economic European (SEE) în care nu există legislație care să prevadă în mod specific protecția datelor cu caracter personal sau în care se aplică reguli diferite cu privire la protecția datelor, cum ar fi Statele Unite ale Americii. În asemenea cazuri, ne asigurăm că există un temei juridic în baza căruia au loc transferurile de acest fel și că protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este asigurată în conformitate cu prevederile legii în vigoare, spre exemplu, prin utilizarea clauzelor contractuale standard aprobate de Comisia Europeană sau de autoritățile competente (în cazurile în care acest lucru este necesar) și prin impunerea cerinței de utilizare a unor alte măsuri de securitate a informațiilor de natură tehnică și organizațională corespunzătoare. Puteți contacta Biroul de confidențialitate Librăria lui Andrei la office@librarialuiandrei.de pentru a obține informații suplimentare despre măsurile de prevedere pe care luăm în legătură cu aceste transferuri. O copie a Clauzelor contractuale standard inalterabile poate fi accesată la https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-o....

Dezvăluiri obligatorii

Putem fi obligați, potrivit prevederilor legale obligatorii, să dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal către anumite autorități sau alți terți, de exemplu, către autoritățile competente să aplice legea din țările unde ne desfășurăm activitatea noi sau terții care acționează în numele nostru. De asemenea, putem dezvălui sau prelucra în alt mod datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu legea în vigoare, în scopul de a apăra interesele legitime ale Librăria lui Andrei, spre exemplu, în cadrul unor proceduri judiciare sau în legătură cu cereri și notificări guvernamentale.

Fuziuni și achiziții

În cazul în care hotărâm să vindem, să cumpărăm, să fuzionăm sau să ne reorganizăm în orice alt mod activitatea din anumite țări, aceste operațiuni pot presupune dezvăluirea datelor cu caracter personal către cumpărătorii potențiali sau actuali și către consultanții acestora sau primirea unor date cu caracter personal de la vânzători și de la consultanții acestora.

Cum asigurăm confidențialitatea copiilor?

Produsele și serviciile Librăria lui Andrei se adresează în general publicului larg. Librăria lui Andrei nu colectează deliberat informații referitoare la copii fără a avea consimțământul părinților sau tutorilor acestora. Librăria lui Andrei publică în site-urile sale web ghiduri privind utilizarea in siguranță a serviciilor de internet.

Cum asigurăm calitatea datelor?

Luăm măsuri rezonabile în scopul de a păstra datele cu caracter personal corecte și de a șterge datele cu caracter personal incorecte sau nenecesare.

Vă încurajăm să accesați periodic datele dumneavoastră cu caracter personal prin intermediul contului dumneavoastră pentru a vă asigura că sunt actualizate.

Care sunt măsurile luate în scopul de a asigura securitatea datelor cu caracter personal?

Confidențialitatea și securitatea reprezintă elemente esențiale în crearea și furnizarea produselor și serviciilor noastre. Am stabilit responsabilități specifice pentru gestiunea aspectelor privind confidențialitatea și securitatea. Politicile și ghidurile noastre interne sunt puse în aplicare prin selectarea în mod corespunzător a activităților, inclusiv printr-un management proactiv și reactiv al riscului, prin măsuri tehnice de securitate și confidențialitate, pregătire profesională și evaluare. Întreprindem măsuri corespunzătoare pentru a administra aspectele legate de securitatea online, securitatea fizică, riscul de pierdere a datelor și alte riscuri de acest fel, luând în considerare riscul asociat cu procesul de prelucrare și natura datelor protejate. De asemenea, limităm accesul la bazele noastre de date ce conțin date cu caracter personal în sensul că acesta este permis doar persoanelor autorizate cărora le este în mod justificat necesară accesarea acestor informații.

Cum sunt utilizate modulele cookie și semnalizatoarele web?

Librăria lui Andrei utilizează module cookie, semnalizatoare web și alte tehnologii similare pentru a opera și îmbunătăți site-urile web și ofertele noastre. De asemenea, folosim module cookie pentru personalizare și afișare a anunțurilor publicitare. Anumite site-uri web Librăria lui Andrei utilizează tehnologii publicitare puse la dispoziție de terți, precum DoubleClick, pentru a publica anunțuri publicitare.

Domeniile noastre pot include elemente ale unor terți care instalează module cookie în numele unui terț, de exemplu referitoare la rețelele sociale ale unor terți. Vă rugăm vizitați Politica privind modulele cookie pentru a afla mai multe despre modul în care Librăria lui Andrei utilizează modulele cookie și cum puteți dezactiva modulele cookie utilizând setările browserului sau prin alte modalități.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Aveți dreptul de a ști ce date cu caracter personal deținem cu privire la dumneavoastră și de a le accesa. Aveți dreptul de a solicita actualizarea datelor cu caracter personal incomplete, incorecte, nenecesare sau care nu mai sunt de actualitate. Aveți dreptul de a solicita ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie șterse și de a obține o copie a datelor dumneavoastră într-un format care poate fi citit automat. Aveți dreptul de a obiecta sau restricționa prelucrarea în anumite condiții, spre exemplu când credeți că datele sunt inexacte sau activitatea de prelucrare este nelegală. Aveți dreptul de a vă dezabona de la mesajele transmise în scopuri de marketing direct și de solicita încetarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct sau din alte motive legale întemeiate. Cu toate acestea, dacă dezactivați opțiunea de primire a comunicărilor de marketing sau a altor comunicări din partea Librăria lui Andrei, mesaje critice de alertă pot fi în continuare trimise către dumneavoastră. Dacă vă situați într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Spațiul Economic European, aveți dreptul de a depune o plângere despre colectarea datelor și activitățile de prelucrare la autoritatea de supraveghere competentă.

Vă puteți exercita drepturile contactându-ne sau prin gestionarea contului și a opțiunilor dumneavoastră utilizând instrumentele disponibile de gestionare a profilului de pe dispozitivul dumneavoastră și serviciile noastre. În anumite cazuri, mai ales dacă doriți să vă ștergem sau să încetăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, aceasta poate însemna totodată că nu mai avem posibilitatea de a continua să vă furnizăm serviciile. Legislația în vigoare privind protecția datelor poate prevedea anumite restricții a măsurii în care pot fi exercitate aceste drepturi. Dacă se aplică o restricție, vom răspunde solicitării dumneavoastră cu o explicație a acțiunii ce va fi întreprinse, în măsura în care acest lucru este cerut în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția datelor.

Cine este operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este Librăria lui Andrei - Chaussestrasse 39, 10115 Berlin, Germania.

De asemenea, și afiliații Librăria lui Andrei care vă furnizează anumite produse sau servicii pot fi operatori ai datelor dumneavoastră cu caracter personal. Pentru a afla identitatea operatorului și datele sale de contact, puteți consulta termenii și condițiile produselor sau serviciilor respective sau utiliza datele de contact indicate pe site-urile web Librăria lui Andrei corespunzătoare.

În ceea ce privește aspectele referitoare la practicile de confidențialitate ale Librăria lui Andrei, îl puteți contacta pe responsabilul cu protecția datelor, Bianca Bolog, la adresa:


Bianca Bolog
c/o Privacy
Chaussestrasse 39
10115 Berlin
Germania

E-mail: office@librarialuiandrei.de

Modificări ale prezentei Politici de Confidențialitate

Librăria lui Andrei poate modifica periodic prezenta Politică sau schimba, modifica sau retrage accesul la acest site în orice moment și fără preaviz. Cu toate acestea, în cazul în care această Politică este modificată în mod semnificativ și negativ, Librăria lui Andrei va publica o notificare prin care va semnala modificarea respectivă la începutul acestei Politici și pe pagina de pornire a acestui site pentru o perioadă de 30 de zile. Pentru a fi la curent cu orice astfel de modificări aduse prezentei Politici, vă recomandăm să consultați prezenta Politică în mod periodic.

 


DER SCHUTZ IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN IST UNS EIN ANLIEGEN

Die Librăria lui Andrei und ihre Tochtergesellschaften ("Librăria lui Andrei") fühlen sich dem Schutz Ihrer personenbezogenen Daten und der Einhaltung der jeweils geltenden Datenschutzgesetze verpflichtet. Diese Datenschutzerklärung ("Datenschutzerklärung") soll erläutern, welche Arten von Informationen wir in Verbindung mit unseren Produkten und Diensten erfassen und wie wir diese verarbeiten. Sie dient Ihrer Information. Soweit erforderlich werden wir Sie um eine separate Einwilligung zur Verarbeitung bitten. "Personenbezogene Daten" im Sinne dieser Datenschutzerklärung sind Informationen mit Bezug auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person.

Im Zusammenhang mit einem bestimmten Librăria lui Andrei Produkt oder Dienst erhalten Sie möglicherweise zusätzliche oder ergänzende Datenschutzinformationen. Bei eventuell auftretenden Widersprüchen haben diese Informationen gegenüber dieser Datenschutzerklärung Vorrang.

Software auf Ihrem Gerät greift möglicherweise auf Ihre Daten zu. Unsere Produkte oder Dienste können Links auf Internetseiten und Dienste anderer Unternehmen enthalten, oder in solche eingebettet sein, die eigene Datenschutzerklärungen haben. Wenn unsere Produkte oder Dienste in Produkte und Dienste unserer Kunden eingebettet sind, verlangen wir von unseren Kunden die notwendige Transparenz Ihnen gegenüber. Dies kann durch die Verlinkung zu dieser Datenschutzerklärung und den entsprechenden ergänzenden Datenschutzinformationen oder durch die Gewährleistung der Transparenz mittels integrierter und eingebetteter Mitteilungen umgesetzt werden, die uns als Dienstanbieter oder Datenverantwortlicher identifizieren.

Wenn Sie mit dieser Erklärung nicht einverstanden sind, verwenden Sie unsere Produkte und Dienste bitte nicht und stellen Sie Librăria lui Andrei auch nicht Ihre persönlichen Daten zur Verfügung.

Welche Informationen werden von uns erfasst?

Je nachdem, welche Produkte und Dienste Sie in Anspruch nehmen und ob Sie, soweit erforderlich, Ihre separate Einwilligung hierzu erteilt haben, erheben wir unterschiedliche personenbezogene Daten, beispielsweise wenn Sie etwas bei uns kaufen, unsere Produkte oder unsere Dienste (einschließlich der navigation.com-Stores von Originalherstellern ("OEMs"), die durch uns betrieben werden) in Anspruch nehmen oder sich bei uns anmelden, an einer Umfrage, Werbeaktion oder -kampagne teilnehmen oder auf andere Weise mit uns in Verbindung treten. Nachstehend finden Sie Beispiele für die verschiedenen Kategorien der erfassten Daten.

Aktivierung von Produkten und Diensten Einige Librăria lui Andrei Produkte und Dienste müssen elektronisch aktiviert werden. Dabei werden Ihr Geräte- und Programmtypsowie eindeutige Geräte-, Programm-, Netzbetreiber- und Abonnementkennungen an Librăria lui Andrei gesendet.

Verwendung von Produkten und Diensten Librăria lui Andrei verwendet sogenannte Cookies, das sind kleine Textfiles, auf unserer Webpräsenz. Dies geschieht, um unsere Webpräsenz zu optimieren und Ihnen den bestmöglichen Service zur Verfügung zu stellen. Näheres finden Sie in in unseren Cookie-Richtlinien.

Unsere Programme kontaktieren unsere Server gegebenenfalls gelegentlich, um z. B. auf Aktualisierungen zu prüfen oder um uns Informationen über die Nutzung des Dienstes zu senden. Sollten Sie eingewilligt haben, an freiwilligen Umfragen und Programmen zur Verbesserung von Produkten und Diensten teilzunehmen, werden weitere Informationen – je nach Umfrage - von uns erfasst. Einzelheiten hierzu finden Sie in den ergänzenden Datenschutzbestimmungen.

Von Ihnen zur Verfügung gestellte Informationen Wenn Sie ein Konto erstellen, einen Kauf tätigen, einen Dienst anfordern, an einer Umfrage oder Kampagne teilnehmen oder auf andere Weise mit uns in Verbindung treten, erfragen wir Informationen wie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Anschrift, Benutzernamen und Passwörter, Feedback, Informationen über Ihre Geräte, Ihr Alter, Geschlecht und Sprache, Ihre Kontonummer, Kreditkartendaten und ähnliche Finanzinformationen im Rahmen der Abwicklung des Geschäftes.
Außerdem speichern wir Daten über Ihre Einwilligungen, Präferenzen und Einstellungen z. B. in Bezug auf Standortdaten, Marketing und Freigabe von persönlichen Daten.

Ihre Transaktionen mit uns Wir speichern Daten über Ihre Einkäufe, Downloads, die Angaben, die Sie uns gegenüber gemacht haben, Ihre Anfragen, Verträge zwischen Ihnen und Librăria lui Andrei, die Ihnen gelieferten Produkte und Dienste, Einzelheiten zu Zahlungen und Lieferungen, Ihre Kontakte und Kommunikation und andere Interaktionen mit uns. Soweit Sie der Aufzeichnung nicht widersprochen haben, zeichnen wir möglicherweise Ihre Kommunikation mit unserem Kundendienst oder ähnlichen Anlaufstellen auf. Dies geschieht nur, nachdem wir Sie über die Aufzeichnung informiert haben und Ihnen Gelegenheit gegeben haben, der Aufzeichnung zu widersprechen.

Positionsbestimmungs- und Standortdaten Standortbasierte Dienste ermitteln die Position durch den Einsatz von Satelliten, Mobiltelefonen, Wi-Fi, Bluetooth Low Energy ("BLE") oder anderen netzwerkbasierten Positionsbestimmungsmethoden. Diese Technologien können den Austausch Ihrer Standortdaten und eindeutiger Geräte- und Handy-, Wi-Fi-, Bluetooth- oder anderer netzwerkbezogener Kennungen mit Librăria lui Andrei vorsehen. Unsere Produkte können verschiedene Geräteplattformen, Anwendungen und Dienste nutzen, die auch Ihre Standortdaten erfassen können.

Von Partnern bereitgestellte Informationen Wir erhalten Informationen von Industriepartnern und aus einer Vielzahl anderer Quellen, einschließlich öffentlich zugänglicher Quellen wie z. B. Unternehmensregister. Wir verlangen von diesen Quellen, dass sie die bezüglich der Erhebung und dem Transfer dieser Daten an uns geltenden Gesetze einhalten, einschließlich der Gewährleistung, dass vor der Weitergabe der Daten an uns eine rechtliche Grundlage für den Transfer oder die Anonymisierung der Daten in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen besteht.

 

Weshalb verarbeiten wir personenbezogene Daten?

Librăria lui Andrei verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten zu den folgenden Zwecken. Es können auch mehrere Zwecke gleichzeitig zutreffen.

Bereitstellung von Produkten und Diensten Je nachdem welche Produkte und Dienste Sie in Anspruch nehmen und ob Sie soweit erforderlich Ihre separate Einwilligung hierzu erteilt haben, erheben wir unterschiedliche personenbezogene Daten. Dies geschieht, um Ihnen unsere Produkte und Dienste zur Verfügung zu stellen, um Ihre Bestellungen bearbeiten zu können oder den Vertrag zwischen Ihnen und Librăria lui Andrei zu erfüllen, um die Funktionsfähigkeit und Sicherheit unserer Produkte und Leistungen sicherzustellen, um Sie zu identifizieren und um Betrug und sonstigen Missbrauch zu verhindern und diesbezüglich Ermittlungen anzustellen.

Konten Für einige unserer Dienste ist ein Konto erforderlich, über das Sie Ihre Inhalte und Einstellungen verwalten können. Je nach Service kann die Erstellung eines Kontos erforderlich oder freiwillig sein. Bei der Erstellung Ihres Kontos müssen Sie uns Ihre grundlegenden Kontaktdaten wie Name, E-Mail-Adresse, Wohnsitzland und Geburtsdatum mitteilen. Wenn Sie es wünschen, können Sie bei der Kontoerstellung auch mehr Informationen über sich angeben, z. B. ein Foto oder einen Avatar Ihrer Wahl.

Entwicklung und Verwaltung von Produkten und Diensten Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Entwicklung unserer Produkte und Dienste, zum Beispiel indem wir auf zusammengefasste Datensätze und statistische Informationen zurückgreifen. Wir können personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung eines bestimmten Librăria lui Andrei-Produkts und/oder Dienstes erhoben werden, mit anderen personenbezogenen Daten, die ggf. über Sie bei uns gespeichert sind, verknüpfen, es sei denn, diese personenbezogenen Daten wurden für einen Zweck erhoben, der mit dem Zweck dieser Datenverknüpfung nicht vereinbar ist. Ohne Ihr Einverständnis erstellen wir keine Nutzungsprofile. Sie sind jederzeit berechtigt, einer solchen Erstellung von Nutzungsprofilen zu widersprechen.

 

Werbung und Empfehlungen Falls Sie uns eine gesonderte Einwilligung gegeben haben, nutzen wir Ihre Daten, um Kontakt mit Ihnen aufzunehmen, Sie über neue Produkte, Dienste oder Werbeaktionen zu informieren, Ihnen Empfehlungen zu senden und Marktforschung zu betreiben. Wir können in diesem Fall Ihre personenbezogenen Daten nutzen, um unser Angebot zu individualisieren und Ihnen auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Dienste anzubieten, z. B. um Ihnen Empfehlungen zu geben und in unseren Diensten maßgeschneiderte Inhalte und Werbung anzuzeigen. Dies können Inhalte von Librăria lui Andrei und anderen Anbietern sein. Falls Sie diese Informationen nicht wünschen, bitten wir Sie Ihre Einwilligung zu widerrufen. Dies geschieht, indem Sie sich an unseren Kundendienst wenden.

Auf welcher rechtlichen Grundlage verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten?

Abhängig vom Zweck der Verarbeitung kann die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns aufgrund verschiedener rechtlicher Grundlagen erfolgen, die in der für das von Ihnen verwendete Produkt oder die Dienstleistung geltenden ergänzenden Datenschutzinformation beschrieben sind. Grundsätzlich verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten auf Basis der folgenden rechtlichen Grundlagen:

Erfüllung des Vertrags mit Ihnen

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung unserer Verpflichtungen gemäß den von Ihnen genutzten und von uns oder unseren Kunden bereitgestellten Produkten oder Diensten geltenden Servicebedingungen. Unsere Servicebedingungen finden Sie unter https://legal.here.com/terms.

Ihre Einwilligung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie Ihre Einwilligung zu der Verarbeitung erteilt haben. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Wenn Sie dies tun, beenden wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Grundlage Ihrer Einwilligung; dies beeinträchtigt jedoch nicht die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung auf Grundlage Ihrer Einwilligung im Zeitraum vor Ihrem Widerruf. Einige Funktionen unserer Produkte und Dienste sind möglicherweise nur nach Ihrer vorherigen Einwilligung verfügbar.

Rechtliche Verpflichtungen

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften.

Berechtigte Interessen

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zur Wahrung unserer berechtigten Interessen, die z. B. im Zusammenhang mit der Verwaltung, Entwicklung, Testaktivitäten, Sicherung und in begrenztem Umfang mit Marketing, Werbung und der Abgabe von Empfehlungen zu unseren Produkten und Diensten stehen. Jede derartige Verarbeitung erfolgt unter angemessenen Maßnahmen zum Schutz Ihrer Grundrechte und -freiheiten in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten und unterliegt in jedem Fall den in dieser Datenschutzerklärung vorgesehenen Einschränkungen. Weitere Informationen oder Angaben zu unseren berechtigten Interessen können in den für das Produkt oder den Dienst geltenden ergänzenden Datenschutzinformation enthalten sein.

Wie lange speichern wir Personenbezogene Daten?

Wir sind bestrebt, nur diejenigen personenbezogenen Daten zu erheben, die für die Zwecke, für die sie erhoben werden, erforderlich sind, und diese Daten nicht länger als für diese Zwecke erforderlich zu speichern. Die Dauer der Speicherung personenbezogener Daten und die Kriterien zur Festlegung dieser Dauer hängen von der Art der personenbezogenen Daten und dem Zweck ab, für den sie zur Verfügung gestellt wurden. Beispielsweise werden diejenigen personenbezogenen Daten, die Sie im Zusammenhang mit der Verwaltung Ihres Kontos angegeben haben (z. B. Name, E-Mail-Adresse, Kontoinhalte und Voreinstellungen) so lange aufbewahrt, wie sie von Ihnen in Ihrem Konto gespeichert werden. Andere Daten, wie z. B. Aufzeichnungen Ihrer Aktivitäten innerhalb der Anwendung, werden in der Regel nur für einen kurzen Zeitraum aufbewahrt, bevor sie anonymisiert oder pseudonymisiert werden. Zusätzliche Informationen können in der ergänzenden Datenschutzinformation zu dem von Ihnen verwendeten Produkt oder der Dienst enthalten sein. Sie können sich an die Librăria lui Andrei Datenschutzstelle unter office@librarialuiandrei.de wenden, wenn Sie weitere Informationen über die Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten erhalten möchten

Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten

Ohne Ihre separat erklärte Einwilligung verkaufen oder vermieten wir Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte oder geben sie auch nicht auf andere Weise an Dritte weiter, soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist.

Ihre Einwilligung und soziale Netzwerke Wir geben Ihre personenbezogenen Daten dann an soziale Netzwerke weiter, wenn uns Ihre Zustimmung dazu vorliegt. Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob Sie personenbezogene Daten oder sonstige Informationen weitergeben, die anderen Nutzern zugänglich sein können.

Librăria lui Andrei Unternehmen und autorisierte Dritte Wir geben Ihre personenbezogenen Informationen an andere Librăria lui Andrei Unternehmen oder autorisierte Dritte weiter, um die von Ihnen gewünschten Produkte und Dienste bereitzustellen und zu verbessern. Es ist den autorisierten Dritten untersagt, Ihre personenbezogenen Daten für andere Zwecke zu nutzen, und wir verpflichten diese Unternehmen zur Einhaltung dieser Datenschutzerklärung und der entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten. Soweit es hierzu notwendig ist, die Daten ins europäische oder außereuropäische Ausland zu übermitteln, stellen wir sicher, dass für diese Datenübermittlung eine rechtliche Grundlage besteht und dass der notwendige Schutz Ihrer personenbezogenen Daten gewährleistet ist. Dies geschieht beispielsweise durch die Verwendung von behördlich anerkannten Standardverträgen, vergleichbare Maßnahmen (für die Vereinigten Staaten: Safe Harbor) sowie durch andere entsprechende technische und organisatorische Datensicherungsmaßnahmen. Diese Maßnahmen gewährleisten ein angemessenes Schutzniveau. Sie können jederzeit Auskunft erhalten über Standort, Art und Umfang durch Librăria lui Andrei Unternehmen und autorisierte Dritte erfasste Daten. Wenden Sie sich hierzu bitte an unseren Kundendienst.

Diesen autorisierten Dritten ist es nicht gestattet, Ihre personenbezogenen Daten für andere Zwecke zu nutzen. Wir verpflichten sie vertraglich dazu, diese Datenschutzerklärung konsequent einzuhalten und geeignete Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten zu ergreifen.

In diesen Fällen stellen wir sicher, dass eine rechtliche Grundlage für einen solchen Transfer besteht und dass die personenbezogenen Daten gemäß geltendem Recht angemessen geschützt sind, beispielsweise durch von der Europäischen Kommission oder den zuständigen Behörden genehmigte Standardvertragsklauseln (sofern erforderlich) und dadurch, dass die Anwendung sonstiger geeigneter technischer und organisatorischer Datenschutzmaßnahmen verlangt wird. Sie können sich an die Librăria lui Andrei Datenschutzstelle unter office@librarialuiandrei.de wenden, wenn Sie weitere Informationen über die Sicherheitsmaßnahmen zu erhalten möchten, die wir im Zusammenhang mit diesen Transfers treffen. Eine Kopie der unveränderlichen Standardvertragsklauseln finden Sie unter https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-o....

Zwingende Übermittlung Wir können gesetzlich verpflichtet sein, Ihre personenbezogenen Daten an bestimmte Behörden oder sonstige Dritte weiterzugeben, z. B. an Vollstreckungsbehörden in Ländern, in denen wir oder Dritte, die in unserem Namen handeln, tätig sind. Weiterhin werden Ihre personenbezogenen Daten ggf. in Übereinstimmung mit geltendem Recht offengelegt und anderweitig verarbeitet, um die berechtigten Interessen von Librăria lui Andrei zu vertreten, beispielsweise in Gerichtsverfahren oder im Zusammenhang mit Anträgen und Anfragen von Regierungsbehörden.

Gewährleistung der Datenqualität

Wir ergreifen angemessene Maßnahmen, um die Genauigkeit der von uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu gewährleisten und um fehlerhafte oder nicht benötigte personenbezogene Daten zu löschen.

Wir empfehlen Ihnen, gelegentlich über Ihr Konto Ihre persönlichen Daten aufzurufen und zu prüfen, ob diese noch auf dem aktuellen Stand sind.

Gewährleistung der Sicherheit der personenbezogenen Daten

Datenschutz und -sicherheit sind wichtige Gesichtspunkte bei der Entwicklung und Lieferung unserer Produkte und Dienste. Für Datenschutz- und Datensicherheitsfragen haben wir gesonderte Verantwortungsbereiche geschaffen. Unsere internen Richtlinien werden durch entsprechende Maßnahmen umgesetzt, insbesondere durch proaktives und reaktives Risikomanagement, Sicherheits- und Datenschutztechnik, Schulungen und Bewertungen. Zur Sicherung der Online- und der physikalischen Sicherheit sowie zur Minimierung des Risikos eines Datenverlusts u. ä. Risiken ergreifen wir entsprechende Maßnahmen unter Berücksichtigung des jeweiligen in Verbindung mit der Verarbeitung und der Art der geschützten Daten bestehenden Risikos. Darüber hinaus beschränken wir den Zugang zu unseren Datenbanken mit personenbezogenen Daten auf autorisierte Personen, die ein berechtigtes Interesse am Zugang zu diesen Daten besitzen.

Verwendung von Cookies und Web-Beacons

Librăria lui Andrei verwendet Cookies, Web-Beacons und ähnliche Technologien, um die Librăria lui Andrei Websites zu betreiben und das Angebot zu verbessern. Außerdem nutzen wir Cookies zur Individualisierung und Anzeige von Werbung. Einige Librăria lui Andrei Websites nutzen Werbetechnologien Dritter wie beispielsweise DoubleClick, um Anzeigen abrufen zu können.

Auf unseren Domains können sich auch Fremdelemente befinden, die im Auftrag Dritter Cookies hinterlegen, z. B. in Bezug auf ein soziales Netzwerk. Bitte lesen Sie unsere Cookie-Richtlinien, um mehr darüber zu erfahren, wie Librăria lui Andrei Cookies einsetzt und wie Sie Cookies über Ihre Browsereinstellungen oder auf andere Weise deaktivieren können.

Ihre Rechte

Sie haben das Recht zu erfahren, welche personenbezogenen Daten wir über Sie gespeichert haben und Auskunft über diese Daten zu erhalten. Sie haben das Recht auf Berichtigung unvollständiger, unrichtiger, unnötiger oder veralteter personenbezogener Daten. Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen und Ihre Daten in maschinenlesbarer Form von uns zu erhalten. Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unter bestimmten Umständen zu widersprechen oder sie einzuschränken, z. B. wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Daten falsch sind oder die Verarbeitung rechtswidrig ist. 

Sie haben das Recht zu verlangen, dass wir Ihnen keine Direktmarketingmitteilungen zusenden und dass wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Direktmarketingzwecken oder aus anderen zwingenden rechtlichen Gründen einstellen. Auch wenn Sie aus der Verteilerliste für Mitteilungen zu Marketing- oder anderen Zwecken von Librăria lui Andrei entfernt wurden, können wir Ihnen trotzdem Warnhinweise schicken. Wenn Sie Ihren Sitz bzw. Wohnort einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums haben, haben Sie das Recht, eine Beschwerde über unsere Datenerhebung und -verarbeitung bei der zuständigen Datenaufsichtsbehörde einzureichen.

In einigen Fällen, insbesondere wenn Sie möchten, dass wir Ihre personenbezogenen Daten löschen oder deren Verarbeitung einstellen, kann dies dazu führen, dass wir Ihnen die Dienste nicht mehr zur Verfügung stellen können. Die geltenden Datenschutzgesetze können bestimmte Einschränkungen in Bezug auf die Ausübung dieser Rechte vorsehen. Wenn eine Einschränkung Ihrer Rechte vorliegt, werden wir Ihre Anfrage im nach geltendem Datenschutzrecht erforderlichen Rahmen in einer Erklärung mitteilen, welche Maßnahmen ergriffen werden.

Für Ihre personenbezogenen Daten verantwortliche Stelle

Librăria lui Andrei Global, Chaussestrasse 39, 10115 Berlin, Deutschland ist die verantwortliche Stelle für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.

Bei Fragen zu den Datenschutzbestimmungen von Librăria lui Andrei können Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragten, Bianca Bolog, wenden:

Bianca Bolog
c/o Privacy
Chaussestrasse 39

10115 Berlin
Deutschland

E-Mail: office@librarialuiandrei.de

Weitere Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten

Diese Datenschutzerklärung dient zu Ihrer Information. Sollten sich unsere Produkte und Dienste ändern, werden wir die Datenschutzerklärung auf den neusten Stand bringen, einen Hinweis auf dieser Website anzeigen und Sie soweit erforderlich nach Ihrer separate Einwilligung fragen. Wir stellen weitere Informationen auf unserer Website zur Verfügung.